فرم درخواست نمایندگی
مشخصات شركت / فروشگاه
* نام شرکت / فروشگاه :    
* نام استان :    
* نام شهر :    
آدرس :    
کد پستی :    
* کد شهر :    
* تلفن :    
فکس :    
* پست الکترونیک :    
نوع مالکیت :    
نوع ملک :    
تاریخ تاسیس :    
متراژ :     متر مربع
تعداد پرسنل :    
زمینه فعالیت : قطعات و pc     نوت بوک        
شماره ثبت / جواز کسب :    
مشخصات مدیر عامل
* نام و نام خانوادگی :    
نام بانک :    
شماره حساب :    
محل تولد :    
تاریخ تولد :    
شماره شناسنامه :    
کد ملی :    
وضعیت تاهل :    
میزان تحصیلات :    
* تلفن همراه :    
در حال حاضر با چه شرکت هایی همکاری دارید؟
نام شرکت :    
زمان همکاری :    
مبلغ اعتبار :    
نام شرکت :    
زمان همکاری :    
مبلغ اعتبار :    
نام شرکت :    
زمان همکاری :    
مبلغ اعتبار :    
نوع فروش و میزان سهم فروش
مصرف کننده :     %
همکار :     %
سازمان ها و ادارات دولتی :     %
اعتبارات
* لطفا نوع و مبلغ ضمانتی که می توانید ارائه دهید را بیان نمایید :    
میزان اعتبار درخواستی :    
*کد امنیتی:   تازه سازی